Tyrosin

tyr1Tyrosin är en icke-essentiell aminosyra som fungerar som prekursor för syntesen av katekolamin neurotransmittorer, vilka innefattar dopamin, epinefrin och norepinefrin. Ökad tyrosin påverkar positivt andelen dopaminsyntes i neuronala celler. Aktuella rön om de funktionella effekterna av denna dos tyrosin-inducerad dopamin visar att tillskottet kan ge betydande kognitiva resultat i stressituationer. Detta inbegriper ett förbättrat arbetsminnet, förbättrad kondition i pressade situationer, vakenhet och förhöjd sinnesstämning.

Källor till tyrosin

Den finns i proteinrika livsmedle såsom kött, fisk, mejeriprodukter, vete och havre.

Fördelar

Förutom kopplingen till dopamin är denna också känt för att dämpa aptiten och på så sätt minska kroppsfettet. Hjälper även produktionen av hud och hårpigment. Den används för att lindra stress och kan vara till nytta vid trötthet, ångest, depression, allergier, huvudvärk samt narkotika tillbakadraganden. I en studie med soldater visade tyrosin vara effektiv för att lindra stress och hålla soldaterna mer alerta.

Tyrosin är tänkt att påverka flera olika hälsotillstånd, särskilt Parkinsons sjukdom och vissa affektiva tillstånd. Kosttillskott kan vara användbart för människor med dessa förhållanden.

Brist

Tyrosin är en viktig aminosyra för hud, hår och ögonpigment. En brist kan också visa symtom på lågt blodsocker, låg kroppstempersatur och “restless leg syndrom