Fenylalanin

Fenylalanin en essentiell aminosyra. Egentligen är Fenylalanin en prekursor av Tyrosin som leder till bildningen av adrenalin. fenylalaninI sin tur så när adrenalin omvandlas till en hjärnkemikalie som används för att producera noradrenalin som ansvarar för att främja mental vakenhet och minne och även för ett bra humör samt för att minska aptiten. Det är en förelöpare till den humörlyftande dopamin.

Källor till fenylalanin

Finns likt övriga aminosyror i livsmedel innehållande hög del protein, banan är också en rik källa till fenylalanin.

Fördelar

Denna aminosyra kan bidra till att minska kronisk smärta i samband med vissa hygienkrav genom att stimulera nervbanor i hjärnan som kontrollerar smärta. Den kan även förbättra styvhet, funktionshinder, talsvårigheter och depression i samband med Parkinsons sjukdom. [iframe-popup id=”4″]

Fenylalanin används för att ge lättnad för patienter som lider av depression. Detta tros bero på ökad produktion av kemikalier i hjärnan såsom dopamin och epinefrin. Det fungerar även som ett smärtstillande medel och sätter land annat ner aptiten genom frisläppandet av en intestinal hormon som signalerar till hjärnan att känna sig mätt efter att ha ätit. Fenylalanin har också visat sig minska ryggsmärtor, tandvärk och smärta i samband med migrän.

 

Bristsymptom av fenylalanin

Förvirring, brist på energi, minskad vakenhet, minskat minne och minskad aptit kan uppstå vid brist av denna aminosyra.

Symtom på högt intag

Doser på över 5000 mg per dag kan vara giftiga och kan orsaka nervskador. Höga halter fenylalanin kan även orsaka illamående, halsbränna och huvudvärk. De flesta konsumenter vet inte att för mycket av fenylalanin blir ett nervgift och väcker de nervceller i hjärnan så pass mycket att celldöd kan uppstå. Så du ska absolut inte överdosera den här aminosyran.

Emotionella störningar och beteendestörningar kan utlösas av för mycket av den här aminosyran. Stora mängder kan även framkalla migrän. Höga doser bör undvikas under graviditet då det kan ge obotliga hjärnskador på barnet.

Patienter som redan behandlas med antidepressiva läkemedel bör inte komplettera med fenylalanin.

Dagsbehovet

0 till 4 månader = 125 mg per kroppskilo och dag.

5 månader till 2 år = 69 mg per kroppskilo och dag.

3 år till 12 år = 22 mg per kroppskilo och dag.

13 år och äldre = 14 mg per kroppskilo och dag.

Första sidan